Tidsplan

Vår

tidsplan

2012 – Vår/Sommar – Rivning av automaten 5 och 8.

2012 – Sommar – Ombyggnad av Steningerondellen.

2013 – Markarbeten kv. Automaten.

2014 – Byggstart C6, C7.

2015 – Byggstart A1, A2, B3a, B4a, C5, D8, E10, F11.

2016 – Byggstart B3b, B4b, F12, F13. Beräknad inflyttning B3a, C5, C6, C7, E10.

2017 – Byggstart G14. Beräknad inflyttning A2, B3b, B4a, D8, F11, F12.

2018 – Beräknad inflyttning A1, B4a, F13, G14.

Övre Vasastaden

A1 A2 A3 A4 B3 B4 C4 C5 C6 C7 D8 E10 F11 F12 F13 G14