Historik

En

historisk plats

Historiska

planer

När Gustav Linden år 1923 presenterade sin generalstadsplan för Linköping såg han en övergång från ett medeltida mönster till en modern stad. Planen innebar att bevara de äldre centrala delarna och att skapa en halvcentral del med storkvarter samt en utanförliggande trädgårdsstad. Till stor del har man genom åren följt Lindens idéer, inte minst i Vasastaden.

Vasastaden omfattar Övre och Nedre Vasastaden samt Steninge. Stadsdelen började byggas kring sekelskiftet och har därefter utvecklats i etapper. Här finns exempel på såväl nationalromantik som nyklassicism och funktionalism. I den norra delen ligger Steninge, som på senare år förändrats från industriområde till handel och kontor, och som nu möter ännu en ny tid. Behovet av bostäder ökar samtidigt som industrin söker nya lägen och lokaler – en process som öppnar upp för nya, eller i det här fallet, gamla visioner.

Enligt Gustav Linden skulle industrin etableras närmast järnvägen, medan Vasastaden skulle avslutas med bostäder mot Industrigatan. Idag, nästan nittio år senare, får vi möjlighet att komplettera hans plan genom att successivt ersätta industribebyggelsen i södra Steninge med bostäder – och utveckla en helt ny stadsdel!

Industrigatan

en artikel av Gunnar Elfström

Marken där det nya bostadsområdet i Övre Vasastaden skall växa upp var fram till 1940-talet i det närmaste obebyggt. Ett mindre bostadshus med några uthus som låg där Industrigatan idag korsar Östgötagatan var det enda undantaget.

Redan i den generalstadsplan för Linköping som antogs 1924 och var upprättad av den legendariske stadsarkitekten Gustaf Linden reserverades området för bostäder. Planen anger att det huvudsakligen skulle bli villabebyggelse, men den exploateringen genomfördes aldrig.

Eftersom Saab expanderade kraftigt under andra världskriget ökade behovet av nya bostäder markant i Linköping. Det i sin tur ledde till att trycket på stadskärnan ökade. Vid denna tid var många mindre industrier och verkstäder ännu lokaliserade till innerstaden.  Stadens politiska ledning önskade att flytta ut dessa verksamheter från stadskärnan för att därigenom skapa utrymme för nya bostadshus.

För att möjliggöra detta fastställde stadsfullmäktige 1945 en stadsplan där området söder om stambanan reserverades för företag som skulle lämna innerstaden.  I den planen lades Industrigatan ut som en delare av området. Mellan järnvägen och trafikleden gavs möjlighet att bygga industrier, medan området söder om Industrigatan, det vill säga det nu aktuella området, avsattes för handels- och hantverksändamål. Planen medförde också att Östgötagatan förlängdes med sträckan mellan Sveagatan och Industrigatan.

Under åren 1959 till hösten 1977, då motorvägen togs i bruk, utgjorde Industrigatan den så kallade riksettan, det vill säga att den utgjorde motsvarigheten till dagens E4.

För att stimulera företagen att lämna innerstaden gav staden en femtioprocentig rabatt på markpriserna.  Omkring 1960 var de kvareter som kommer att omfatta Övre Vasastaden utbyggda.

År 1957 byggdes fyra paviljonger som provisoriska lokaler för det nyinrättade Tekniska läroverket i kvarteret Automaten invid Sveagatan. Dessa kom småningom att bli några av Linköpings Universitets allra första undervisningslokaler.

 

Bland de första företag som flyttade till området märks:

 • Harry Wahlbins bilaffär, Motorcentrum, från Ågatan 25 till Industrigatan 30
 • David Anderssons Maskinfirma. Från S:t Larsgatan 30 till Industrigatan 52.
 • Hattfabriken Special från Klostergatan 23 till Slöjdgatan 27, som 1960 blev Almviks motoraffär.
 • Ivar Rehns möbelsnickerifabrik, från Ågatan 12 till Industrigatan 44
 • Axel Wahlqvists verkstäder från Drottninggatan 59 till Slöjdgatan 17
 • Baumgardts pianofabrik från Apotekaregatan 10 till Industrigatan 38
 • Konfektionsmetall från Oskarsgatan 3 till Industrigatan 36
 • Kemiska startvätten från Ågatan 25 till Timmermansgatan 1
 • Firma Centralplåtslageriet från Repslagaregatan 2 till Industrigatan 20
 • Tielmans från Platensgatan 25 till Östgötagatan 62
 • Bilspedition från Gamla Tanneforsvägen 20 till Industrigatan 18

Kontakta oss