Arkitektur

Läs om vår

Arkitektur

Ditt nya hem

Arkitektur

för mångfald

office 2010 key
windows 7 key sale
windows 10 home-key
windows 10 education
windows 10 pro key
office 2016 key
windows 10 key
office 2013 key
windows 7 key
Windows 7 Professional iso
 Buy Windows 7  |
 Sale Windows 7 Ultimate Keys   |
 Windows 10 Home Key Sale  |
 windows 8.1 key sale  |
 Windows 10 Product Key Sale  |
 Windows 7 Genuine Product Keys and Windows 7 Activation Product Keys  |
 Windows 7 Professional Download ISO  |
 MS Office 2016 Key For Activation Latest Full Free Download  |
 Adobe Photoshop CS6 Extended Setup Free Download  |
 Windows 10 Product Key [UPDATED]  |
 Windows 7 Ultimate ISO download  |
 Download Official Windows 7 SP1 ISO ( 32bit / 64bit ) from Microsoft  |
 Adobe Photoshop CS6 Serial Key Download  |
 Windows 10 PRO ISO 32 Bit / 64 Bit Official Full Free  |
 Office 2013 Product Key  |
 How To Find Microsoft Windows Product Keys  |
 Where to Download Windows 7 (Free & Legally)  |
 How to Find Your Windows 7 Product Key  |
 Where to Download Windows 7 (Free & Legally)  |

För att skapa en mångfald i stadsbilden och ge området en spännande och varierad karaktär, har arkitektkontoren arbetat individuellt med de olika husen. Här blandas originalitet och harmoni, klassisk skönhet och modern funktionalism, i allt från stora flotta våningar till mysiga, välplanerade smålägenheter. Gemensamma nämnare är dock alltid skönhet, trygghet, trivsel och kvalitet.

Kontakta oss

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36.000004 cameraFNumber (float): 8.000000 cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000 cameraFarRange (float): 500000.000000 cameraFocalLength (float): 27.999975 cameraFov (float): 65.178131 cameraNearClip (float): 0.000000 cameraNearRange (float): 50000.000000 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 5000.000000 cameraTransform (m44f) channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 1749] displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 1749] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 type (string): "scanlineimage" =Channels= A (half) B (half) G (half) MM_1-3.B (half) MM_1-3.G (half) MM_1-3.R (half) MM_10-12.B (half) MM_10-12.G (half) MM_10-12.R (half) MM_4-6.B (half) MM_4-6.G (half) MM_4-6.R (half) MM_7-9.B (half) MM_7-9.G (half) MM_7-9.R (half) R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayRawShadow.B (half) VRayRawShadow.G (half) VRayRawShadow.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRaySampleRate.B (half) VRaySampleRate.G (half) VRaySampleRate.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half)

Forts1

Linköpings nya stadsdel

Om kvarteret

och gårdarna

Den nya kvartersstrukturen innehåller många olika sorters stadsrum, bland annat generösa bostadsgårdar inspirerade av Vasastadens skalor och mått samt flera så kallade ”pocket parks” med plats för möten, pauser och grönska. Gårdarna ska utformas med lekplatser och plats för rekreation, planteringar, buskar och träd, men även ha öppna utblickar mot gatorna runt omkring.

I korsningen mellan Sveagatan, Götgatan, Timmermansgatan och Slöjdgatan skapas ett större kvarterstorg, med en intilliggande trädplanterad parkeringsgata. Här ska finnas utrymme för torghandel, butikslokaler, uteserveringar, cykelparkering, rekreation och aktiviteter.

Kontakta oss

Ovre_Vasastaden2

 

forts2

900 nya lägenheter

Din nästa

gata

Det nya planområdets gatunät ansluter till Vasastadens befintliga mönster. Slöjdgatan kommer att vara den sammanhållande länken och utgöra Övre Vasastadens inre ”pulsåder”. Den ska framförallt fungera som bostadsgata men också för trafik till och från torget och de verksamheter som etableras i stadsdelen. Gatan ska få en vänlig och inbjudande karaktär, det ska vara behagligt att långsamt flanera här, cykla och leka eller stanna upp och prata.

Andra viktiga gång- och cykelstråk från området är Kristinagatan mot centrum, Götgatan och Isafjordsgatan mot Berzeliusskolan samt Sveagatan österut mot stationen. Kvartersgatorna som kopplar samman Slöjdgatan och Sveagatan med Industrigatan kommer att utformas individuellt vad gäller trädplantering och parkering för att skapa identitet åt respektive gata.

För Industrigatan föreslås en omfattande förändring med bland annat nya cirkulationsplatser, avkörningsskydd för riskbegränsning och en parallellgata. Den ska fungera både som del av den yttre ringen och som angöringsgata till bostäder och verksamheter, en förutsättning för att Övre Vasastaden ska utvecklas enligt planerna.

Kontakta oss

 

ark3